Orzeł innowacji

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

Weź udział

O konkursie

„Orzeł Innowacji” to konkurs, w którym „Rzeczpospolita” wyłania młode firmy – startupy – które rozwijają swoją działalność, oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty czy usługi. Nagradza także przedsiębiorstwa, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe produkty oraz usługi, i osiągają dzięki nim sukcesy biznesowe. Naszym celem jest promocja firm, które inwestują w innowacje i dzięki nim są konkurencyjne na rynku nie tylko polskim, lecz także europejskim i światowym.

W tegorocznej edycji kapituła przyzna nagrodę specjalną za prace nad innowacyjnym rozwiązaniem mającym ograniczyć skutki pandemii Covid-19.

Weź udział

Opis projektu powinien zawierać:

  • Nazwę innowacyjnego rozwiązania
  • Opis projektu i uzasadnienie, dlaczego jest on zgłaszany jako innowacyjny
  • Wskazanie ram czasowych projektu – faza badawczo-rozwojowa i faza wdrożeniowa
  • Opis celów projektu i wskazanie stopnia ich realizacji
  • Wskazanie korzyści, jakie odniosła firma z realizacji projektu, lub inne efekty projektu
  • Informację, czy przy realizacji współpracowano z krajowymi ośrodkami naukowymi
  • Informację o zakresie ewentualnego dofinansowania ze środków UE

Kategorie

Startup

Najlepsze rozwiązanie technologiczne

To kategoria dla startupów, które mają opracowane i wdrożone do produkcji innowacyjne rozwiązanie technologiczne, mogą też pochwalić się przychodami z tytułu sprzedaży tego produktu.

Najlepsze rozwiązanie technologiczne – projekt

Pracujesz nad innowacyjną technologią? Masz zaawansowany projekt lub prototyp? Uzyskałeś dofinansowanie na opracowanie rozwiązania? Nawiązałeś współpracę z ośrodkami naukowymi? To kategoria dla Twojej firmy – zanim zachwycisz świat swoim projektem, zachwyć kapitułę konkursu.

Startup z potencjałem Polska‑świat

Masz już pierwszych klientów za granicą? Rozwiązanie proponowane przez Twój startup znajduje klientów poza Polską? Zgłoś się właśnie w tej kategorii – największe sukcesy na świecie osiągają te startupy, które potrafią szybko zdobywać międzynarodowe rynki.

Startup z potencjałem Polska‑świat – projekt

Twój startup opracowuje projekt, który budzi zainteresowanie na skalę międzynarodową? Uzyskałeś finansowanie z zagranicy? Współpracujesz z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub uczelniami? Liczysz na globalny sukces? To kategoria dla Twojej firmy i jej projektu.

Rozwiązanie dla dobra wspólnego

Zbudowałeś już produkt/rozwiązanie, które pomaga w rozwoju społecznym, wspomaga ludzi wykluczonych, przyczynia się do ochrony środowiska, ma wpływ na zrównoważony rozwój? Jeżeli rozwiązanie już funkcjonuje i znalazło użytkowników – to kategoria dla Twojej firmy.

Rozwiązanie dla dobra wspólnego – projekt

Pracujesz nad innowacyjnym rozwiązaniem, które jest w stanie wesprzeć rozwój społeczny? Pomóc osobom wykluczonym? Wesprzeć działania proekologiczne? To w tej kategorii masz szansę zdobyć wyróżnienie Orła Innowacji.

Przedsiębiorstwa

Produkt

Produkt z innowacyjnym rozwiązaniem

Usługa

Wdrożone innowacje w sektorze usług

Inne

Pozostałe wdrożone innowacje

Nagroda specjalna

Innowacyjne rozwiązanie ograniczające skutki pandemii Covid-19

Kapituła

Formularz zgłoszeniowy

Głównym celem konkursu „Orzeł Innowacji” jest wyselekcjonowanie i nagrodzenie najlepszych polskich startupów oraz przedsiębiorstw oferujących innowacyjne produkty i usługi.

Chęć udziału w konkursie można zgłaszać za pomocą niniejszego formularza do 24 września 2020 roku.

Dane zgłaszającego
Opis wdrożonej innowacji
Zgoda na przetwarzanie danych
Wysłano

Dane zgłaszającego

Laureaci 2019

Relacja 2019

Patronat honorowy

Partner strategiczny

Audytor konkursu

Patronat

Partnerzy