Orzeł innowacji 2019

Zobacz relację z Gali

O konkursie

Po raz kolejny redakcja „Rzeczpospolitej” nagrodziła najbardziej innowacyjne projekty, które pojawiły się w polskiej rzeczywistości biznesowej w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyróżniliśmy firmy, które podjęły się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągnęły dzięki temu sukcesy biznesowe.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Kategorie

Produkt

Produkt z innowacyjnym rozwiązaniem

Usługa

Wdrożone innowacje w sektorze usług

Proces produkcyjny

Innowacje w procesie produkcji

Marketing

Wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się z istotnymi zmianami w projekcie lub konstrukcji produktu, dystrybucji, promocji, bądź strategii cenowej.

Sprzedaż

Innowacyjne rozwiązania w procesie sprzedaży

Inne

Pozostałe wdrożone innowacje

Kapituła

Laureaci

Relacja

Audytor Konkursu oraz Partner Merytoryczny

Partner

Patronat