Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Organizator

Partner strategiczny

Partner

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

 

Wkrótce uruchomimy kolejną IV edycję Konkursu Orzeł Innowacji 2018. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów, które pojawiły się na polskim runku w ciągu minionego roku. Oprócz projektów innowacyjnych w swoich kategoriach ogłosimy także Konkurs - na Innowatora Stulecia, ta kategoria jest związana z obchodami przez Polskę w tym roku, odzyskania niepodległości. Wkrótce ogłosimy szczegóły projektu, zapraszamy do współpracy innowacyjne firmy i Partnerów. Głównym celem Konkursu "Orzeł Innowacji" jest wyłonienie i nagrodzenie przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi, osiągając dzięki nim sukcesy biznesowe. Spośród zgłoszeń specjalnie do tego celu powołana Kapituła wybierze firmy, które inwestują w innowacje i dzięki nim są konkurencyjne nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Inicjatywa jest organizowana przez Redakcję Rzeczpospolitej.

Zgłoszenia do konkursu "Orzeł Innowacji" będą oceniane w dwóch kategoriach:
Innowacyjny projekt
Innowacje produktowo-usługowe
Innowacje marketingowo-sprzedażowe
Innowacje procesu produkcyjnego
 • Kryterium przyznania nagrody / wyróżnienia – ocena ekspercka kapituły na podstawie opisu projektu i jego wyników
 • Wyróżnienie za projekt przyznawane w 3 kategoriach:
  • Innowacje produktowo-usługowe
  • Innowacje marketingowo-sprzedażowe
  • Innowacje procesu produkcyjnego
 • Opis projektu powinien zawierać:
  • Nazwę innowacyjnego rozwiązania
  • Opis projektu i uzasadnienie, dlaczego jest on zgłaszany jako innowacyjny
  • Wskazanie ram czasowych projektu – faza badawczo rozwojowa i faza wdrożeniowa
  • Opis celów projektu i wskazanie stopnia ich realizacji
  • Wskazanie korzyści, jakie odniosła firma z realizacji projektu lub inne efekty projektu
  • Informację, czy przy realizacji współpracowano z krajowymi ośrodkami naukowymi
  • Informację o zakresie ewentualnego dofinansowania ze środków UE
Mecenas Innowacji
 • Kryterium przyznania nagrody – suma wydatków na działalność badawczo-rozwojową (R&D) suma wartości z lat 2014-2016
 • Dane do przekazania przez kandydatów (suma za 2014-2016):
  • wydatki na badania i rozwój poniesione w danym roku ujęte w rachunku wyników
  • wydatki na prace rozwojowe poniesione w danym roku ujęte jako aktywa
  • wydatki na innowacje poniesione w danym roku ujęte jako aktywa
 • Dane do przekazania – pomocnicze (suma za 2014 – 2016):
  • Przychody (dla celów ilustracyjnych – wskazanie, jaki % przychodów stanowią wydatki R&D)
* Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia dodatkowej kategorii
Zgodnie z regulaminem konkursu wyboru zwycięzców "Orłów Innowacji" dokona kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, instytucji publicznych oraz nauki.
Zgłoszenie

Dziennik Rzeczpospolita wraz z firmą KPMG w Polsce zapraszają do IV edycji Konkursu „Orzeł Innowacji” 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU JEST BEZPŁATNE

Zgłoś udział