ORZEŁ INNOWACJI

KONKURS DLA START‑UPÓW I INNOWACYJNYCH FIRM

Weź udział

O konkursie

„Orzeł Innowacji” to konkurs, w którym wyróżniamy najbardziej innowacyjne firmy i rozwiązania w polskiej gospodarce. W oczach kapituły znajdują uznanie najbardziej nowatorskie technologie i produkty, innowacyjne usługi oraz wizjonerskie projekty.

„Orzeł Innowacji” jest przeznaczony zarówno dla młodych firm - start‑upów - jak i dużych przedsiębiorstw. Dla tych wszystkich, którzy chcą przełamać schematy, którzy zainwestowali w nowe technologie czy prace badawczo-rozwojowe. W ciągu ośmiu lat istnienia konkurs „Rzeczpospolitej” zyskał uznanie w środowiskach start‑upów i wśród menedżerów-innowatorów większych firm. Jesteśmy też przekonani, że spełnia swoją podstawową rolę jaką jest promocja polskiej innowacyjności.

Weź udział

Opis projektu powinien zawierać:

  • Nazwę innowacyjnego rozwiązania
  • Opis projektu i uzasadnienie, dlaczego jest on zgłaszany jako innowacyjny
  • Wskazanie ram czasowych projektu – faza badawczo-rozwojowa i faza wdrożeniowa
  • Opis celów projektu i wskazanie stopnia ich realizacji
  • Wskazanie korzyści, jakie odniosła firma z realizacji projektu, lub inne efekty projektu
  • Informację, czy przy realizacji współpracowano z krajowymi ośrodkami naukowymi
  • Informację o zakresie ewentualnego dofinansowania ze środków UE

Kategorie

Start‑up

Najlepsze rozwiązanie technologiczne

To kategoria dla start‑upów, które mają opracowane i wdrożone do produkcji innowacyjne rozwiązanie technologiczne, mogą też pochwalić się przychodami z tytułu sprzedaży tego produktu.

Najlepsze rozwiązanie technologiczne – projekt

Pracujesz nad innowacyjną technologią? Masz zaawansowany projekt lub prototyp? Uzyskałeś dofinansowanie na opracowanie rozwiązania? Nawiązałeś współpracę z ośrodkami naukowymi? To kategoria dla Twojej firmy – zanim zachwycisz świat swoim projektem, zachwyć kapitułę konkursu.

Start‑up z potencjałem Polska‑świat

Masz już pierwszych klientów za granicą? Rozwiązanie proponowane przez Twój start‑up znajduje klientów poza Polską? Zgłoś się właśnie w tej kategorii – największe sukcesy na świecie osiągają te start‑upy, które potrafią szybko zdobywać międzynarodowe rynki.

Start‑up z potencjałem Polska‑świat – projekt

Twój start‑up opracowuje projekt, który budzi zainteresowanie na skalę międzynarodową? Uzyskałeś finansowanie z zagranicy? Współpracujesz z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub uczelniami? Liczysz na globalny sukces? To kategoria dla Twojej firmy i jej projektu.

Rozwiązanie dla dobra wspólnego

Zbudowałeś już produkt/rozwiązanie, które pomaga w rozwoju społecznym, wspomaga ludzi wykluczonych, przyczynia się do ochrony środowiska, ma wpływ na zrównoważony rozwój? Jeżeli rozwiązanie już funkcjonuje i znalazło użytkowników – to kategoria dla Twojej firmy.

Rozwiązanie dla dobra wspólnego – projekt

Pracujesz nad innowacyjnym rozwiązaniem, które jest w stanie wesprzeć rozwój społeczny? Pomóc osobom wykluczonym? Wesprzeć działania proekologiczne? To w tej kategorii masz szansę zdobyć wyróżnienie Orła Innowacji.

Przedsiębiorstwa

Produkt

Produkt z innowacyjnym rozwiązaniem

Usługa

Wdrożone innowacje w sektorze usług

Inne

Pozostałe wdrożone innowacje

Kapituła

Formularz zgłoszeniowy

Głównym celem konkursu „Orzeł Innowacji” jest wyselekcjonowanie i nagrodzenie najlepszych polskich start‑upów oraz przedsiębiorstw oferujących innowacyjne produkty i usługi.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Chęć uczestnictwa można zgłaszać za pomocą niniejszego formularza do 31 marca 2023 roku.

Laureaci 2022

Relacja 2022

Partner strategiczny

Audytor konkursu

Patronat

Partner