Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

 

Wkrótce uruchomimy kolejną IV edycję Konkursu Orły Innowacji 2018. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów, które pojawiły się na polskim runku w ciągu minionego roku. Oprócz projektów innowacyjnych w swoich kategoriach ogłosimy także Konkurs - na Innowatora Stulecia, ta kategoria jest związana z obchodami przez Polskę w tym roku, odzyskania niepodległości. Wkrótce ogłosimy szczegóły projektu, zapraszamy do współpracy innowacyjne firmy i Partnerów. Głównym celem Konkursu "Orzeł Innowacji" jest wyłonienie i nagrodzenie przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi, osiągając dzięki nim sukcesy biznesowe. Spośród zgłoszeń specjalnie do tego celu powołana Kapituła wybierze firmy, które inwestują w innowacje i dzięki nim są konkurencyjne nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Inicjatywa jest organizowana przez Redakcję Rzeczpospolitej.

Zgłoszenia do konkursu "Orzeł Innowacji" będą oceniane w dwóch kategoriach:
Innowacyjny projekt
Innowacje produktowo-usługowe
Innowacje marketingowo-sprzedażowe
Innowacje procesu produkcyjnego
 • Kryterium przyznania nagrody / wyróżnienia – ocena ekspercka kapituły na podstawie opisu projektu i jego wyników
 • Wyróżnienie za projekt przyznawane w 3 kategoriach:
  • Innowacje produktowo-usługowe
  • Innowacje marketingowo-sprzedażowe
  • Innowacje procesu produkcyjnego
 • Opis projektu powinien zawierać:
  • Nazwę innowacyjnego rozwiązania
  • Opis projektu i uzasadnienie, dlaczego jest on zgłaszany jako innowacyjny
  • Wskazanie ram czasowych projektu – faza badawczo rozwojowa i faza wdrożeniowa
  • Opis celów projektu i wskazanie stopnia ich realizacji
  • Wskazanie korzyści, jakie odniosła firma z realizacji projektu lub inne efekty projektu
  • Informację, czy przy realizacji współpracowano z krajowymi ośrodkami naukowymi
  • Informację o zakresie ewentualnego dofinansowania ze środków UE
Mecenas Innowacji
 • Kryterium przyznania nagrody – suma wydatków na działalność badawczo-rozwojową (R&D) suma wartości z lat 2014-2016
 • Dane do przekazania przez kandydatów (suma za 2014-2016):
  • wydatki na badania i rozwój poniesione w danym roku ujęte w rachunku wyników
  • wydatki na prace rozwojowe poniesione w danym roku ujęte jako aktywa
  • wydatki na innowacje poniesione w danym roku ujęte jako aktywa
 • Dane do przekazania – pomocnicze (suma za 2014 – 2016):
  • Przychody (dla celów ilustracyjnych – wskazanie, jaki % przychodów stanowią wydatki R&D)
* Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia dodatkowej kategorii
Zgodnie z regulaminem konkursu wyboru zwycięzców "Orłów Innowacji" dokona kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, instytucji publicznych oraz nauki.
Zgłoszenie

Dziennik Rzeczpospolita wraz z firmą KPMG w Polsce zapraszają do III edycji Konkursu „Orzeł Innowacji” 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU JEST BEZPŁATNE

Zgłoś udział