Organizator

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Patronat

Partner strategiczny

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

Partner

Kapituła Konkursu Orzeł Innowacji

Dowiedz się więcej

Dr Jerzy Kalinowski

Doradca Zarządu, KPMG

Jerzy Kalinowski jest obecnie doradcą zarządu KPMG w Polsce. Wcześniej jako partner w KPMG odpowiadał za usługi doradcze dla sektora nowych technologii, mediów i telekomunikacji i mediów w Polsce i Europie Centralnej i Wschodniej. Odpowiadał także za usługi doradcze w zakresie innowacji i startupów. Przed KPMG Jerzy zajmował stanowiska kierownicze (prezes zarządu, członek rady nadzorczej) w różnych spółkach z branży nowych technologii i telekomunikacji. Jego doświadczenie obejmuje też utworzenie i zarządzanie funduszem venture capital inwestującym w cyfrowe startupy.

Jerzy jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, University of Rochester (USA) i IMD w Lozannie.

Dowiedz się więcej

Andrzej Gliński

Członek Zarządu Banku Millennium S.A.

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym S.A. w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.
 
W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A. W Zarządzie Banku od 22 kwietnia 2010 r.

Dowiedz się więcej

Marta Zemka

dyrektor, audyt ogólny, KPMG w Polsce

Marta Zemka jest biegłym rewidentem specjalizującym się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi oraz polskimi zasadami rachunkowości, głównie sektora przedsiębiorstw przemysłowych ze specjalizacją w branżach: Energetyka i zasoby naturalne oraz Oil and Gas. Pracuje w KPMG od 2002 roku, gdzie kieruje licznymi zespołami badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym badanie grup kapitałowych, których jednostki dominujące są notowane na GPW. Posiada również doświadczenie w procesach emisji obligacji i akcji przez spółki notowane na GPW. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz szkolenia z zakresu metodyki badania sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty rekrutacyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Przygotowuje analizy, raporty i artykuły na tematy gospodarcze, przedsiębiorczości, zarządzania i regulacyjne. Jest Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Dowiedz się więcej

Jadwiga Lesisz

p. o. Prezes PARP

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka  Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP. 

Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe. 

W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim SA, gdzie zarządzała obszarem nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.

W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów.

Dowiedz się więcej

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego RP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska "Pełnomocnik w postępowaniu patentowym". Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej.

Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika "Rzecznik patentowy" oraz zeszytów naukowych – seria "Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej". Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji "Innowacyjność i kreatywność kobiet" w Warszawie oraz sympozjów "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce" w Krakowie. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Dowiedz się więcej

Prof. Aleksander Michał Nawrat

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Prof. Aleksander Nawrat jest ekspertem w dziedzinie badań i rozwoju dla nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych. Autor lub współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych, ponad 170 prac i publikacji naukowych. Za swoją dotychczasową pracę uzyskał szereg odznaczeń państwowych, jest laureatem wielu nagród krajowych oraz międzynarodowych. 

 

W swojej dotychczasowej karierze, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą, zasiadał również w zarządach firm prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa. Aktywnie uczestniczył w działalności biznesowej, zajmował się komercjalizacją badań naukowych oraz wspierał rozwój startupów. Koncentrował się głównie na projektowaniu nowych technologii dla sektora bezpieczeństwa i obronności państwa oraz sektora cywilnego. Wielokrotny kierownik projektów strategicznych realizowanych dla firm prywatnych oraz państwowych, finansowanych przez Unię Europejską.

Dowiedz się więcej

dr hab. inż. Wojciech Domitrz

prof. PW – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Absolwent a następnie nauczyciel akademicki na  Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jest matematykiem specjalizującym się w teorii osobliwości i geometrii symplektycznej. W  2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.  W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauczania, a od września 2016 jest Dziekanem tego wydziału.

Dowiedz się więcej

Marcin Piasecki

Redaktor i publicysta "Rzeczpospolitej"

Redaktor koordynator działów ekonomicznych "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Dziennikarz ekonomiczny z wieloletnim stażem. W przeszłości między innymi redaktor naczelny "Forbesa" i "The Wall Street Journal Polska", dodatku ekonomicznego do "Dziennika". Gospodarz i prowadzący wielu konferencji i debat ekonomicznych. Współautor programów telewizyjnych i radiowych, min na antenie Radia PiN, TVN CNBC, Polsat News. Prowadzący program #rzeczobiznesie w Rzeczpospolita.tv