Organizator

Partner strategiczny

Partner

Partner merytoryczny, Audytor konkursu

 

Kapituła Konkursu Orzeł Innowacji

Dowiedz się więcej

Jadwiga Emilewicz

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Od 2013 r. członkini, a od 2015 r. wiceprezes partii Polska Razem Zjednoczona Prawica.

Dowiedz się więcej

Jerzy Kalinowski

Partner, Szef Zespołu Doradczego w zakresie Strategii i Operacji w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, KPMG

Pracuje w KPMG od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie strategicznym, operacyjnym oraz innowacjach cyfrowych. Wcześniej założył i zarządzał funduszem inwestycyjnym zorientowanym na inwestycje w cyfrowe startupy. Był też prezesem zarządu i członkiem rad nadzorczych dla kilku spółek z sektora TMT.  Pełnił też funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
W latach 90-tych pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie odpowiadał za sektor TMT. Ma doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych (Polska i USA) i był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (magister inżynier telekomunikacji i doktor nauk technicznych), University of Rochester w USA (M. Sc. In Electrical Eng.) i IMD w Lozannie (Management Development Program).

Dowiedz się więcej

Andrzej Gliński

Członek Zarządu Banku Millennium S.A.

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym S.A. w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.
 
W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A. W Zarządzie Banku od 22 kwietnia 2010 r.

Dowiedz się więcej

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 21 stycznia 2016 r.

Jest absolwentem Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie menedżerskie w branży doradczej oraz nadzorze korporacyjnym.

Od 2004 roku związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, a od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Kierował również pracami think tanku gospodarczo-regulacyjnego Fundacji Republikańskiej. Współpracował w charakterze wykładowcy między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PZU SA.

Dowiedz się więcej

Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego RP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska "Pełnomocnik w postępowaniu patentowym". Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej.

Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika "Rzecznik patentowy" oraz zeszytów naukowych – seria "Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej". Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji "Innowacyjność i kreatywność kobiet" w Warszawie oraz sympozjów "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce" w Krakowie. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Dowiedz się więcej

prof. dr hab. Paweł Strzelecki

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Polski matematyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator matematyki i tłumacz. Specjalizuje się w równaniach różniczkowych cząstkowych. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1981), a następnie Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1987). Doktorat z teorii równań różniczkowych cząstkowych pt. „Klasyczna różniczkowalność słabych rozwiązań równań parabolicznych" obronił w grudniu 1993 (promotorem pracy był Bogdan Bojarski). W 1994 został zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 2003-2005 sprawował funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych. Habilitował się na macierzystym Wydziale w 2005 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Regularność słabych rozwiązań układów równań eliptycznych z krytyczną nieliniowością”. Należy do Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w ramach którego był m.in. członkiem zarządu głównego. Jest też członkiem Komitetu Matematyki PAN. W ramach macierzystego Wydziału pełnił funkcje: prodziekana ds. studenckich (2005-2008), prodziekana ds. badań i współpracy międzynarodowej (w latach 2012-2016) oraz dziekana (kadencja 2016-2020).

Stypendysta Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Paris VI oraz Fundacji Aleksandra von Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w niemieckim Bonn.

Dowiedz się więcej

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik – specjalność chłodnictwo). Po ukończeniu studiów kontynuował karierę naukową na tej uczelni. Był asystentem w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, a następnie adiunktem. W 1999 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 2002 r. został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Ceniony ekspert, członek m.in. Komitetu Sterującego NCBR, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Komitetu Wykonawczego Fusion for Energy (F4E) i Komitetu Finansowego CERN. Członek zespołów doradczych w MNiSW (ds. Mapy Drogowej i ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych) i komitetów redakcyjnych Indian Journal of Cryogenics oraz Journal of Power Engineering.

W latach 2009-2015 kierował ponad 20 projektami badawczymi krajowymi i europejskimi. Jest autorem lub współautorem 171 publikacji, 5 patentów oraz 55 prac niepublikowanych.

Dowiedz się więcej

Marcin Piasecki

Redaktor i publicysta "Rzeczpospolitej"

Redaktor koordynator działów ekonomicznych "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Dziennikarz ekonomiczny z wieloletnim stażem. W przeszłości między innymi redaktor naczelny "Forbesa" i "The Wall Street Journal Polska", dodatku ekonomicznego do "Dziennika". Gospodarz i prowadzący wielu konferencji i debat ekonomicznych. Współautor programów telewizyjnych i radiowych, min na antenie Radia PiN, TVN CNBC, Polsat News. Prowadzący program #rzeczobiznesie w Rzeczpospolita.tv