Pytania dotyczące zgłoszeń i formularza zgłoszeniowego proszę kierować na adres:
Organizator Konkursu:
Gremi Business Communication Sp. z o.o.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa

 orzelinnowacji@rp.pl

Partner merytoryczny, Audytor Konkursu
KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa