Kapituła
Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu , Ministerstwo Rozwoju

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji
i Nowoczesnych Technologii.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Od 2013r. członkini, a od 2015r. wiceprezes partii Polska Razem Zjednoczona Prawica.
Jerzy Kalinowski
Partner, Szef Zespołu Doradczego w zakresie Strategii i Operacji w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, KPMG.

Pracuje w KPMG od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie strategicznym, operacyjnym oraz innowacjach cyfrowych. Wcześniej założył i zarządzał funduszem inwestycyjnym zorientowanym na inwestycje w cyfrowe startupy. Był też prezesem zarządu i członkiem rad nadzorczych dla kilku spółek z sektora TMT.  Pełnił też funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
W latach 90-tych pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie odpowiadał za sektor TMT. Ma doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych (Polska i USA) i był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (magister inżynier telekomunikacji i doktor nauk technicznych), University of Rochester w USA (M. Sc. In Electrical Eng.) i IMD w Lozannie (Management Development Program).
Andrzej Gliński
Członek Zarządu Banku Millennium S.A.

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym SA w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.

W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A. W Zarządzie Banku od 22 kwietnia 2010 r.
Krzysztof Skóra

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Związany z KGHM i Grupą Kapitałową od wielu lat. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2006-2008. Zajmował również stanowiska Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, Skarbnika Gminy Ruja, Wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie oraz Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Członek Rady Nadzorczej między innymi KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w latach 1991-1994, Polkomtel S.A. w Warszawie, a także Kupferhandelsges.m.b.H w Wiedniu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach. Ponadto, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (IV kadencji), Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich w latach 2007–2008, a także od 2016 roku. Pełnił również funkcję doradcy ds. gospodarczych. 

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 21 stycznia 2016 r.

Jest absolwentem Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie menedżerskie w branży doradczej oraz nadzorze korporacyjnym.

Od 2004 roku związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, a od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Kierował również pracami think tanku gospodarczo-regulacyjnego Fundacji Republikańskiej. Współpracował w charakterze wykładowcy między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PZU SA.
Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska Pełnomocnik w postępowaniu patentowym. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej.

Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika Rzecznik patentowy oraz zeszytów naukowych – seria Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet w Warszawie oraz sympozjów Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce w Krakowie. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.
Dr. inż. Stanisław Dyrda
Ekspert ds. Badań i Rozwoju w zakresie ICT w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych SYNAT ("Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej").

Doświadczony manager branży IT, telekomunikacji i zaawansowanych technologii – członek kadry zarządczej kilku spółek giełdowych,  przedsiębiorstw sektora SME, innowacyjnych start-up’ów. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny PW oraz Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie, b. Dziekan Wydziału Informatyki oraz Wydziału Nauk Techniczno-Ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarzadzaniu programami i projektami R&D, rozwoju biznesu poprzez innowacyjność, rozwoju organizacyjnym firm i instytucji, marketingu produktów, wykorzystywaniu funduszy UE przeznaczonych na R&D. Członek Komitetu Sterującego Rady Cyfrowej Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej, w latach 2014-2016  członek Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie, Zespołów Doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert programu EUROSTARS Komisji Europejskiej  (członek Panelu Niezależnych Ekspertów). 

Autor i współautor książek, artykułów, raportów i ekspertyz dot. problematyki ICT. Autor rozwiązań informatycznych dla ORLEN-u.  Prezes Zarządu PST SA (spółki-córki TP SA), Telgaz SA, Dyrektor Zarządzający 7bulls.com SA - firm, które realizowały prace projektowe, wdrożeniowe i konsultingowe m.in. dla PGNiG SA, TP SA, Grupy Atlas, Ciech SA.
Marcin Piasecki
Redaktor i publicysta "Rzeczpospolitej"

Redaktor koordynator działów ekonomicznych "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Dziennikarz ekonomiczny z wieloletnim stażem, w przeszłości między innymi redaktor naczelny "Forbesa" i "The Wall Street Journal Polska", dodatku ekonomicznego do "Dziennika". Gospodarz i prowadzący wielu konferencji i debat ekonomicznych. Współautor programów telewizyjnych i radiowych, min na antenie Radia PiN, TVN CNBC, Polsat News. Prowadzący program #rzeczobiznesie w Rzeczpospolita.tv