Sukces dzięki nowym technologiom
5.09.2016
Maria Campos
Członek Zarządu Banku Millennium SA

Polsce uda się wykorzystać szansę przyspieszenia rozwoju działalności gospodarczej opartej na innowacjach – pisze Maria Campos, członek zarządu Banku Millennium SA.

Nowoczesne przedsiębiorstwa osiągają długotrwały sukces dzięki rozwiązaniom produktowym, procesowym i biznesowym nigdy przedtem niewykorzystywanym, często wypracowywanym wspólnie z ośrodkami akademickimi i badawczymi. Liderem w łączeniu doświadczeń środowiska biznesowego i naukowego jest Skandynawia.

Tegorocznym zwycięzcą rankingu Global Innovation Index w kategorii kooperacji nauki i biznesu jest Finlandia. Dalsze lokaty zajęły USA, Izrael i Japonia. Polska zajmującą w tym obszarze 71. pozycję ma więc z kogo brać przykład. To właśnie w Helsinkach stworzono program naukowy łączący świat biznesu i uniwersytetów designu, biznesu i technologii. Z takich inicjatyw korzyści czerpią wszyscy uczestnicy. Studenci angażują się w rozwiązywanie konkretnych problemów (przykład to optymalizacja doświadczeń azjatyckich turystów na lotnisku w Helsinkach), a biznes może komercjalizować nowatorskie rozwiązania.

Konkurencyjność dzięki przewadze

Badania pokazują, że przełomowe technologie powstają nie tylko w start-upach. Istotna jest rola dużych korporacji o ugruntowanej kondycji. Dlatego tak ważne jest stymulowanie innowacyjności u rynkowych potentatów i zaszczepianie w ich kulturze korporacyjnej postawy proprzedsiębiorczej.

Branża finansowa, którą reprezentuję, jest ciekawym przykładem. Banki stoją obecnie przed niepowtarzalną szansą lepszego wykorzystania swojego potencjału poprzez łączenie dojrzałych technologii, takich jak łączność mobilna, analityka, usługi w chmurze z technologiami nowo powstającymi w celu oferowania innowacyjnych rozwiązań oraz badania nowych modeli biznesowych. Umożliwia to osiąganie trwałej konkurencyjności dzięki przewadze w zakresie doświadczeń klienta, innowacji produktowych oraz redukcji kosztów. Warto w tym kontekście zauważyć, że polski sektor bankowy uważany jest za jeden z najbardziej konkurencyjnych w Europie.

Gospodarka 4.0

Tak jak banki, wiele innych sektorów i branż, chcąc pozostać konkurencyjnymi, obiera drogę cyfrową. Wymaga to długotrwałych inwestycji w konkurencyjność, potencjał biznesowy, talenty ludzkie, a także wewnętrzną przedsiębiorczość. Chociaż podaż tego rodzaju potencjału i talentów nie jest wystarczająca, a są one ważne, ponowna refleksja nad modelem współpracy między uczelniami i biznesem, z naciskiem na promocję uzgodnionych priorytetów badań, jak również przygotowywanie programów nauczania, jest warunkiem koniecznym przyśpieszenia rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności.

Na podstawie moich doświadczeń z pracy w Polsce przez ostatnie 15 lat i mojej działalności zawodowej, również blisko obszaru technologii, oraz współpracy z młodym ambitnym zespołem jestem przekonana, że Polsce uda się wykorzystać tę szansę przyśpieszenia rozwoju działalności gospodarczej opartej na innowacjach, wykorzystania wolnego jeszcze potencjału współpracy biznesu i nauki oraz zajęcia czołowego miejsca w Europie.