PZU LAB
09.09.2016
Dariusz Gołębiewski

Dyrektor PZU LAB

PZU LAB jest jednostką powołaną do wytwarzania wartości dodanych dla przemysłu. Realizowane prace R&D zmierzają w kierunku zbudowania przewag konkurencyjnych i dostarczenia unikalnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie PZU LAB pracuje nad kilkoma unikalnymi rozwiązaniami, z których 5 jest na etapie „proof of concept”, jedna jest na etapie prototypu, dwie zostały już wdrożone w PZU LAB. 

PZU LAB przy tworzeniu koncepcji i realizacji innowacji współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi, parkami technologicznymi, start-upami oraz końcowymi odbiorcami – klientami przemysłowymi. Pozwala to już na etapie koncepcji na optymalne dostosowanie rozwiązania do potrzeb klienta. Przykładem rozwiązania zrealizowanego przez PZU LAB jest symulator szkoleniowy sytuacji awaryjnych dla przemysłu. Symulator wykorzystuje interaktywne środowisko 3D w połączeniu z wirtualną rzeczywistością. Zastosowanie innowacyjnych technologii w połączeniu z modelem CAD instalacji przemysłowej pozwala operatorom na przeprowadzenie szkoleń dotyczących procedur testów i rozruchów instalacji już na etapie inwestycji. Zmniejsza to zdecydowanie ryzyko wystąpienia błędu i w konsekwencji awarii podczas tego kluczowego etapu. Dodatkowo pozwala na szkolenie kadr operatorów w zakresie postępowania w sytuacjach stresowych związanych z awarią.  Ponieważ projekt był wspólnym elementem prac B+R wszystkich zainteresowanych partnerów, jego realizacja wiązała się jedynie z zaangażowanie zasobów osobowych. Po stronie PZU LAB zaangażowano ekspertów dziedzinowych, którzy stworzyli koncepcję ostatecznego symulatora oraz opracowali scenariusze awaryjne zaimplementowane do symulatora.   

Przy realizacji symulatora dla przemysłu największym wyzwaniem było zintegrowanie zespołów, które wspólnie pracowały nad ostatecznym rozwiązaniem. Były to rozproszone zespoły projektowe, które realizowały poszczególne etapy projektu. Ponieważ tego typu projekt był pierwszym realizowanym w PZU LAB, stanowił on duże źródło wiedzy i doświadczeń, które są wykorzystywane przy organizacji wewnętrznych procesów.

Realizacja dużych projektów opartych na innowacyjnych pomysłach i wykorzystujących innowacyjne technologie, wymaga zaangażowania wielu partnerów – zarówno po stronie ośrodków naukowych, start-upów technologicznych jak i partnerów przemysłowych. Takie podejście daje efekt synergii i w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo końcowego sukcesu. Tutaj upatrujemy największe pole do usprawnień. Otwarcie się na szeroką współpracę wymaga wypracowania odpowiednich kanałów komunikacyjnych oraz platform współpracy. Nie bez znaczenia jest proces budowy modeli biznesowych, który wymaga również odpowiednich kompetencji i podejścia typu „win-win” wszystkich uczestników projektu.