Mamy propozycje dla spółek technologicznych
04.11.2016
.
Rafał Pawełczak
Dyrektor naczelny ds. strategii i innowacji KGHM Polska Miedź SA

Mamy propozycje dla spółek technologicznych

Start-upów w historii KGHM jeszcze nie było, to będzie dla nas nowe doświadczenie – mówi dyrektor naczelny ds. strategii i innowacji KGHM Polska Miedź Rafał Pawełczak.

Rz: Dlaczego w start-upy angażuje się KGHM – wielki koncern, który ma w swojej grupie kapitałowej wiele podmiotów będących jej zapleczem naukowym?

Rafał Pawełczak: Jako spółka, która stawia na zrównoważony rozwój, poszukujemy nowych rozwiązań z wykorzystaniem różnych ścieżek strategicznych. Cel ten można osiągnąć, realizując trzy ścieżki strategiczne: efektywność (wydajniejsze wykorzystanie zasobów), spójność (opracowywanie nowych, zrównoważonych ekologicznie produktów), wystarczalność (działalność w sposób etycznie odpowiedzialny, zgodny z zasadą sprawiedliwości). Z tego względu innowacje są obszarem o szczególnym znaczeniu i wysokim priorytecie dla KGHM Polska Miedź SA. Nową wiedzę i rozwiązania pozyskujemy najczęściej przez realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycji rozwojowych, jak również poprzez stymulowanie świata nauki w kierunku opracowywania technologii związanych z naszą działalnością. Niektóre z nich moglibyśmy w przyszłości zaimplementować w naszym ciągu technologicznym. Start-upów w historii KGHM jeszcze nie było, to będzie dla nas nowe doświadczenie.

Dwa z filarów, na których oparty jest plan Morawieckiego, dotyczy wspierania firm innowacyjnych (budowa przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw i systemu wsparcia innowacji) oraz reindustrializacji (wspieranie istniejących i rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych i specjalizacji polskiej gospodarki). Są to obszary, w których KGHM Polska Miedź SA upatruje szans współpracy z przemysłem i nauką. Jako jedna z największych spółek Skarbu Państwa chcemy aktywnie wpływać na powstawanie nowych rozwiązań w przemyśle i nauce, w tym m.in. start-upów

Ze strony Grupy Kapitałowej dedykowanym partnerem realizacji programów start-upów jest KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, które stanowi zaplecze intelektualne naszej Grupy. Współpraca z MIT Enterprise Forum Poland – wiodącym światowym programem akceleracyjnym – wzmacnia nasz projekt i daje gwarancje jego skuteczności. Mamy nadzieję, że połączenie doświadczenia zespołu praktyków organizacji procesu akceleracji (MIT EF Poland) oraz partnera przemysłowego da rękojmię obopólnych korzyści.

Program akceleracji MIT EF Poland, w którym partnerem jest Grupa KGHM PM SA, będzie też swoistą szkołą marketingu dla start-upów. Dla zakwalifikowanych zespołów przewidujemy sześć sesji warsztatowych, wsparcie ekspertów z dziedziny prawa, doradztwa podatkowego, finansowania przedsiębiorstw, doradztwa patentowego. Każdy zespół będzie miał również wsparcie mentorów, ale chcemy też przekazać wiedzę czysto marketingową np. w zakresie umiejętności prezentacji oferty przed partnerami biznesowymi. Tych szkoleń będzie dużo więcej, łącznie ze szkoleniem w campusie MIT w Bostonie w USA dla najlepszych start-upów. Oczywiście oferujemy także przestrzeń do co-workingu, a po zakończeniu rundy akceleracji mamy też specjalny program wspierający dalszy rozwój start-upów.

Czego oczekujecie po współpracy ze start-upami?

Nasz program akceleracyjny jest ściśle zdefiniowany. Wiemy, w jakich obszarach poszukujemy rozwiązań i na nie liczymy. Priorytetowe jest dla nas przetwórstwo i wykorzystanie nadwyżek kwasu siarkowego. Szczególnie interesują nas także rozwiązania technologiczne z zakresu oddziaływania przemysłu wydobywczego i przetwórczego na środowisko naturalne, czyli np. nowe metody odwadniania koncentratu, tematyka optymalnego zagospodarowania odpadów flotacyjnych czy pełne zagospodarowanie żużla granulowanego pochodzącego z odmiedziowania. Zawsze też nas interesuje poprawa efektywności procesu produkcyjnego i nowe technologie górnicze oraz technologie energooszczędne. Tematów i obszarów jest naprawdę dużo.

Jak wygląda harmonogram działań?

Na zgłoszenia czekamy do końca listopada, pod koniec stycznia 2017 roku będą znane wyniki naboru. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie http://mitefpoland.org/applications/.

Ciekawe start-upy, które wpisują się w nasze potrzeby rozwojowe, mogą liczyć na najlepsze wsparcie biznesowe, branżowe, technologiczne i finansowe procesu komercjalizacji nowatorskich rozwiązań technologicznych powstałych po stronie nauki, które oferuje projekt MIT EF Poland wspólnie z KGHM Polska Miedź SA.

Będziemy wspólnie testowali rozwiązania i na podstawie prób dokonywanych w warunkach firmowych zostanie podjęta rekomendacja dotycząca wdrożenia bądź rezygnacji z testowanego rozwiązania. Tak więc najlepsi mogą liczyć na wdrożenie i komercjalizację swoich pomysłów i to w ramach szybkiej ścieżki współpracy. Oferujemy, jak wspominałem, wsparcie ekspertów i mentorów, a także potencjał 13 zespołów badawczych i trzech akredytowanych laboratoriów. Zapraszamy do tej przygody najlepsze polskie start-upy technologiczne.

Jestem głęboko przekonany, że cały program, jego pierwsza edycja, zakończy się na tyle dużym sukcesem, że będą następne. Ale to nie jest jedyna nasza propozycja adresowana do środowisk naukowo-biznesowych. Wkrótce pojawią się następne.