Indeks Millennium - Potencjał innowacyjności regionów
14.09.2016
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium SA

Zmniejszanie nierówności w potencjale rozwoju regionów wyzwaniem na przyszłość

Idea, by stworzyć „Indeks Millennium – Potencjał innowacyjności regionów”, zrodziła się pod wpływem obserwacji procesów innowacji w polskiej gospodarce i towarzyszącej temu dyskusji. Bank Millennium jako instytucja stawiająca na nowatorskie rozwiązania szczegółowo analizuje otoczenie biznesowe, w którym funkcjonują pionierzy wielu dziedzin. To pozwala nam identyfikować największe szanse i zagrożenia dla ich rozwoju. Dostrzegając atuty i problemy polskiej gospodarki w sferze innowacji, zdecydowaliśmy się wprowadzić do społecznego dyskursu zagadnienie, które z naszej perspektywy wydaje się szczególnie istotne – nierówności i wyzwania w potencjale rozwoju poszczególnych regionów kraju.

Punktem wyjścia do debaty o genezie tego zjawiska, a także sposobach na to, by pojawiające się nierówności zmniejszać poprzez efektywne wspieranie rozwoju poszczególnych części kraju, było wydane na wiosnę tego roku opracowanie „Indeks Millennium – Potencjał innowacyjności regionów”. Wydawnictwo, autorstwa ekspertów Banku Millennium, powstało w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, które opisują, a często warunkują rozwój innowacyjności. Niniejszy raport jest pogłębioną analizą wyników zaprezentowanych w „Indeksie Millennium”. Został on przygotowany przez ekspertów Banku Millennium i zawiera omówienie szans i barier wpływających na rozwój innowacyjności w każdym z województw. Raport został dodatkowo uzupełniony o komentarze ekspertów zajmujących się tematyką innowacyjności – zarówno akademików, jak i praktyków. Każdy z nich wnosi głos do dyskusji na temat uwarunkowań innowacyjności i czynników sprzyjających równomiernemu rozwojowi potencjału innowacyjności polskich województw. Raport „Indeks Millennium

– Potencjał innowacyjności regionów” może służyć jako praktyczny przewodnik pokazujący kierunek, w którym każde z województw może rozwijać swój potencjał innowacyjności, a tym samym swoją konkurencyjność.

Zapraszam do zapoznania się z wynikami raportu i włączenia się do dyskusji nad kondycją innowacyjności w Polsce.


Pobierz raport
Pobierz infografikę
Eksperci o Indeksie - zobacz wideo