Aktualności

FUNDUSZE NOWEJ PERSPEKTYWY UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

 

Obszary „podatne na innowacje”. W co warto inwestować? Segment ICT, inteligentna energetyka, farmacja, biotechnologia, przemysł lotniczy , nowe materiały i nanotechnologie

·        Należy pamiętać, że nie ma obszarów niepodatnych na innowacje, wszystkie one choć w różnym stopniu - wymagają innowacji podnoszących poziom produktywności. Dlatego każdy sektor przemysłu ma sobie tylko właściwy poziom zaangażowania i wydatków w B+R+I; np. przemysł farmaceutyczny czy ICT przeznacza na badania i prace rozwojowe znacznie więcej niż wydobywczy lub lekki. Branże różnią się również jeśli chodzi o wkład badań podstawowych w ich rozwój. Najwięcej odwołań do badań podstawowych znajduje się w patentach powstałych w przemyśle chemicznym oraz przetwórstwie żywności (odwołania do chemii, biologii i medycyny klinicznej), następnie w produktach elektrycznych i elektronicznych (fizyka i nauki inżynieryjne). Najmniej odwołań do badań podstawowych znajdujemy w przemyśle transportowym.Mamy propozycje dla spółek technologicznych

Start-upów w historii KGHM jeszcze nie było, to będzie dla nas nowe doświadczenie – mówi dyrektor naczelny ds. strategii i innowacji KGHM Polska Miedź Rafał Pawełczak.

Rz: Dlaczego w start-upy angażuje się KGHM – wielki koncern, który ma w swojej grupie kapitałowej wiele podmiotów będących jej zapleczem naukowym?

Rafał Pawełczak: Jako spółka, która stawia na zrównoważony rozwój, poszukujemy nowych rozwiązań z wykorzystaniem różnych ścieżek strategicznych. Cel ten można osiągnąć, realizując trzy ścieżki strategiczne: efektywność (wydajniejsze wykorzystanie zasobów), spójność (opracowywanie nowych, zrównoważonych ekologicznie produktów), wystarczalność (działalność w sposób etycznie odpowiedzialny, zgodny z zasadą sprawiedliwości). Z tego względu innowacje są obszarem o szczególnym znaczeniu i wysokim priorytecie dla KGHM Polska Miedź SA. 
 

28 października 2016r. w redakcji dziennika Rzeczpospolita odbyła się debata podsumowująca projekt "Orzeł Innowacji - Skok do gospodarki 4.0".

W dyskusji udział wzięli:

·        Beata Lubos - naczelnik wydziału polityki innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju

·        Wiktor Janicki - dyrektor generalny Roche Polska

·        Rafał Pawełczak - dyrektor naczelny ds. strategii i innowacji w KGHM Polska Miedź SA

·        Tomasz Mrowczyk - dyrektor biura inwestycji strukturyzowanych w grupie PZU SA

·        Anna Gregorczyk - dyrektor departamentu marketingu bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium

·        Ewa Dudzic - wiceprezes zarządu Phenicoptere sp. z o.o.

·        Jerzy Kalinowski - partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG


Skok do gospodarki 4.0

Jaki model rozwoju innowacji jest najkorzystniejszy dla Polski – zastanawiali się uczestnicy dyskusji.

Immanentną częścią procesu innowacji jest świadomość, że taka działalność obarczona jest dużo wyższym ryzykiem dla przedsiębiorcy niż nabywanie dostępnych, sprawdzonych technologii z rynku. Jednak w długiej perspektywie działalność innowacyjna pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną i zarabiać również na wiedzy powstającej w ramach działalności innowacyjnej. By to zrozumieć potrzebna jest odpowiednia kultura w społeczeństwie, a także odpowiedni ekosystem amortyzujący niepowodzenia oraz zachęcający do dalszych poszukiwań i badań. Szalenie ważna jest tu edukacja odpowiednio stymulująca kreatywność.


Znamy już laureatów tegorocznej edycji konkursu "Orzeł Innowacji"

Wczoraj w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się gala "Orzeł Innowacji" dziennika Rzeczpospolita, podczas której poznaliśmy laureatów konkursu w dwóch kategoriach:
1. Innowacyjny projekt
2. Mecenas InnowacjiJuż 27 października 2016 r. poznamy laureatów II edycji konkursu "Orzeł Innowacji". Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
- Innowacyjny Projekt
- Mecenas Innowacji

Udział w Gali potwierdzili Minister Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Relacja z Gali w dzienniku Rzeczpospolita i na www.rp.pl już 31 października.

Regiony zaawansowane technologicznie

Po raz pierwszy zbadano potencjał województw pod kątem innowacji. W czołówce są główne aglomeracje.

Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów to gruntowna analiza potencjału polskich województw przeprowadzona
przez ekspertów Banku Millennium w oparciu o sześć czynników warunkujących innowacyjność: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój, edukacja policealna, liczba pracujących w obszarze badań i rozwoju oraz liczba wydanych patentów.

Liderem Indeksu jest województwo mazowieckie z wynikiem 95,9 punktów. 100 – maksymalną liczbę punktów – otrzymało w kategorii
wydajność pracy, wydatki na B+R oraz pracujący w B+R i liczba patentów. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie – 81,7 pkt. Kolejne województwa z czołówki to dolnośląskie – 77,8 pkt, pomorskie – 75,2 pkt, i łódzkie – 66,0 pkt. W środku zestawienia znalazły się województwa podkarpackie 69,8 pkt i opolskie 54,2 pkt, a ranking zamyka z wynikiem 42,3 pkt województwo warmińsko- -mazurskie. Średnia dla całej Polski to 69,9 pkt.

Kluczowy czynnik ludzki

Rozmawiając o nowych technologiach, nie można zapominać o człowieku i jego wkładzie w postęp.

W każdym podręczniku na temat zarządzania możemy przeczytać, że największą wartością firmy są ludzie. O sile i konkurencyjności firmy, w dużej mierze stanowią jej pracownicy. Ideałem, do którego zmierzają menedżerowie, jest pobudzenie kreatywności i innowacyjności wśród pracowników – bo zyski są z tego wymierne i to na każdym polu. Firma się rozwija, zarabia, nie importuje technologii z zewnątrz, tylko rozwija własne know-how.
Indeks Millennium - Potencjał innowacyjności regionów

Zmniejszanie nierówności w potencjale rozwoju regionów wyzwaniem na przyszłość

Idea, by stworzyć „Indeks Millennium – Potencjał innowacyjności regionów”, zrodziła się pod wpływem obserwacji procesów innowacji w polskiej gospodarce i towarzyszącej temu dyskusji. Bank Millennium jako instytucja stawiająca na nowatorskie rozwiązania szczegółowo analizuje otoczenie biznesowe, w którym funkcjonują pionierzy wielu dziedzin. To pozwala nam identyfikować największe szanse i zagrożenia dla ich rozwoju.Sekrety udanych wdrożeń

Tworzenie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy to przede wszystkim nowy sposób myślenia.

Największym wyzwaniem związanym z innowacyjnością jest „nieprzewidywalność” projektów innowacyjnych. Jak mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i Europie Środkowo- -Wschodniej, innowacje to kreacja nowych rozwiązań, których znaczenie, skala korzyści, czas i złożoność rozwoju czy wdrożenia może być bardzo różna. – Trzeba też pamiętać, że projekty innowacyjne z definicji są obarczone bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego też z punktu widzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa bardzo ważne jest stworzenie sprawnego systemu pozyskiwania pomysłów innowacyjnych wewnątrz organizacji, jak i z zewnątrz - mówi. Jego zdaniem dojrzałe organizacje są świadome, że własny potencjał ludzi innowatorów jest ograniczony i dlatego systematycznie prowadzą działalność „scoutingową”, ukierunkowaną na „wyłapywanie” najciekawszych start-upów czy ludzi mających kreatywne pomysły.Dnia 7 września 2016 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyła się debata „Budując na Innowacji”

W debacie udział wzięli:

 •  Andrzej Gliński - Członek Zarządu, Bank Millennium SA
 •  Rafał Pawełczak -  Dyrektor Naczelny ds. Strategii i Innowacji w KGHM Polska Miedź S.A
 •  Krzysztof Adamcewicz - Market Access Director, Roche Polska
 •  mec. Michał Żukowski - Dyrektor działu prawnego,  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 •   Paweł Roszczyk – Członek Zarządu w Grupie Adamed
 •  Paweł Surówka - Prezes Zarządu PZU Życie SA

Debatę poprowadził: Bogusław Chrabota- Redaktor Naczelny, RzeczpospolitaSzukając klucza do innowacji

Tworząc gospodarkę 4.0, nie można zapominać o budowie kapitału społecznego, bez którego wdrażanie nowoczesnych technologii jest znacznie trudniejsze – mówili uczestnicy debaty „Budując na innowacji".

W raporcie Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów, który przygotowali ekonomiści Banku Millennium, wskazano, że liderami wdrażania nowych technologii są województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Co ciekawe, nie znalazło się tam województwo śląskie.
Jak mówił Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, skala przemysłu działającego w danym regionie nie zawsze jest czynnikiem decydującym o innowacyjności.09.09.2016

 

PZU LAB

PZU LAB jest jednostką powołaną do wytwarzania wartości dodanych dla przemysłu. Realizowane prace R&D zmierzają w kierunku zbudowania przewag konkurencyjnych
i dostarczenia unikalnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie PZU LAB pracuje nad kilkoma unikalnymi rozwiązaniami, z których 5 jest na etapie „proof of concept”, jedna jest na etapie prototypu, dwie zostały już wdrożone w PZU LAB. 


Uczestników XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy zapraszamy na debatę "Budując na Innowacji"
Debata odbędzie się 7 września 2016 r. o godz. 12:05 w Salonie Rzeczpospolitej.
Transmisja online na stronie www.rp.pl


Sukces dzięki nowym technologiom


Polsce uda się wykorzystać szansę przyspieszenia rozwoju działalności gospodarczej opartej na innowacjach – pisze Maria Campos,  członek zarządu
Banku Millennium SA.

Dnia 30 sierpnia 2016 r. w Redakcji dziennika Rzeczpospolita odbyła się debata z cyklu „Orzeł Innowacji – Współpraca nauki i biznesu w zakresie innowacji. Czy jest możliwe wdrożenie skutecznego modelu ? „

W debacie udział wzięli:

·        Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

·        Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·        Maria Campos, Członek Zarządu Banku

·        Karolina Czekaj, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Inwestycji grupa Adamed

·        Daniel Maksym, kierownik sekcji zarządzania programami dla przedsiębiorców, dział zarządzania programami NCBiR

·        Jerzy Kalinowski, szef zespołu doradczego w zakresie strategii i operacji w Europie Środkowo-Wschodniej KPMG

·        Michał Szaniawski Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu


Debatę poprowadził: Michał Niewiadomski – zastępca szefa działu krajowego, RzeczpospolitaWsparcie finansowania B+R

Gospodarka oparta na wiedzy to model do którego zmierzamy. Jednak jak pokazują wszelkie statystyki na badania i rozwój polskie firmy wydają mało, nawet w porównaniu z naszymi sąsiadami z UE. Jak zatem wspierać finansowanie innowacyjności i zwiększyć możliwości inwestowania przedsiębiorstw w tym obszarze? 

 Zbyt małe nakłady na badania

Z każdym rokiem obserwujemy wzrost wydatków na B+R, jednak w porównaniu z krajami regionu, polskie firmy cały czas są w ogonie.

W 2014 r. wydatki polskich przedsiębiorstw na badania i rozwój wyniosły 37 mld zł, co stanowiło niecałe 0,5 proc.PKB.
Tymczasem Czesi na ten cel wydają 1,9 proc. PKB, a Finowie 3,5 proc. Kto wydaje w Polsce na badania i rozwój? Blisko połowę
nakładów na ten cel przeznaczają firmy, jedna czwarta to wydatki rządu, a resztę stanowią koszty ponoszone przez szkolnictwo
wyższe. Statystyki wskazują na większą aktywność innowacyjną dużych przedsiębiorstw (w porównaniu z małymi) oraz większe zaangażowanie
firm przemysłowych niż usługowych.

Polskie firmy mają potencjał: liderzy innowacji

Stwierdzenie z tytułu tego tekstu nie musi być przejawem myślenia życzeniowego. Mamy potencjał, który dzięki ciężkiej pracy można uwolnić.

Innowacje to klucz do sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dzięki nim tworzone są nowe produkty, które umożliwiają przedsiębiorstwom pozyskanie nowych klientów i wejście na nowe rynki. W efekcie firmy uzyskują większe przychody. Innowacje są obecnie postrzegane jako główny „motor" rozwoju gospodarki – istnieją teorie, że dzisiaj nośnikiem rozwoju gospodarczego już nie jest akumulacja kapitału, lecz zdolność innowacyjna połączona z efektywnym wykorzystaniem wiedzy i technologii.

W krajach postrzeganych jako innowacyjne powstają produkty i usługi o zasięgu globalnym. – Oceniając gospodarki pod kątem innowacyjności, bierze się przede wszystkim pod uwagę takie elementy, jak nakłady na prace badawczo-rozwojowe, siłę przemysłu wytwórczego, potencjał
 w danym kraju spółek typu high-tech, system edukacyjny – liczbę „studentów", liczbę patentów, dostępność finansowania na projekty innowacyjne czy warunki prowadzenia działalności biznesowej – wylicza Jerzy Kalinowski, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.


Dnia 29 lipca 2016 r. w Redakcji dziennika Rzeczpospolita odbyła się debata z cyklu "Orzeł Innowacji - Innowacje w Polsce i Europie”

W debacie udział wzięli:
 • Jan Staniłko - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji- Ministerstwo Rozwoju
 • Marcin Chludziński – Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP
 • dr Stanisław Dyrda – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Andrzej Gliński – Członek Zarządu Banku Millennium
 • Jerzy Kalinowski – KPMG
 • Andrzej Janiszewski – Prezes Trumpf Polska

Debatę poprowadził: Marcin Piasecki – Rzeczpospolita